พันธุ์ข้าวไทยและการปรับปรุงพันธุ์

หน้า 1

พันธุ์ข้าวเจ้า   
   
ชื่อพันธุ์ข้าว
ลักษณะดีเด่น
ขาวดอกมะลิ 105
ปลูกได้ในที่นาดอน ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว-ดินเค็ม คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม รสชาติดี ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม
ปทุมธานี 60 ต้านทานโรคกาบใบเน่า โรคใบหงิก
กข7 ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างทนดินเค็ม
กข23 ต้านทานโรคไหม้ปานกลาง
กข27 ต้านทานโรคใบหงิก โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้คอรวง ทนน้ำท่วมได้ด
สุพรรณบุรี 60 ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยจักจั่น
พิษณุโลก 60-2 ต้านทานโรคกาบใบเน่า โรคไหม้ โรคใบสีส้มในระดับสูง
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปานกลาง
สุพรรณบุรี 90 ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบสีส้ม โรคใบไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ชัยนาท 1 ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบไหม้
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
เหลืองประทิว 123 ต้านทานโรคของใบแห้ง และโรคใบหงิก
ขาวตาแห้ง 17 คุณภาพการสี และการหุงต้มดี ต้านทานแมลงบั่วปานกลาง
นางพญา 132 ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
แก่นจันทร์ ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
พัทลุง 60 ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
ลูกแดงปัตตานี ต้านทานโรคใบไหม้ ทนต่อดินเค็มและดินเปรี้ยว
เฉี้ยงพัทลุง ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในที่นาดอนและลุ่ม คุณภาพการสีดี
ปิ่นแก้ว 56 ทนน้ำลึก และขึ้นน้ำได้ดี ไม่ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก
เล็บมือนาง 111

ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ทนแล้ง ทนน้ำลึก

หันตรา 60

เหมาะกับที่ราบลุ่มภาคกลาง ต้านทานโรคใบไหม้

พลายงามปราจีนบุรี

ต้านทานโรคใบไหม้

ปราจีนบุรี 1

ต้านทานโรคใบไหม้ระยะกล้า โรคใบขีดโปร่งแสง ทนน้ำลึก ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยว

ปราจีนบุรี 2

ทนน้ำลึก ให้ผลผลิตสูง

ดอกพะยอม

ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล

กู้เมืองหลวง

เหมาะสำหรับปลูกพืชแซมยางหรือปลูกเป็นข้าวไร่ทางภาคใต้
ต้านทานโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล

เจ้าฮ่อ

เหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่พื้นราบและสภาพไร่เชิงเขาในภาคเหนือ
ต้านทานโรคใบไหม้

น้ำรู

เหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่ที่สูงมีอากาศหนาว
ต้านทานโรคใบไม้

   

หน้า 1 2 3


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2942-7620-1, 0-2942-7626 แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Copy Right (c) 2006 Thai Rice Foundation under Royal Patronage, All rights reserved.