Thai Rice Foundation under Royal Patronage มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ThaiRice.Org : มูลนิธิข้าวไทย
 


กรมการข้าว


 


องค์ความรู้เรื่องข้าว

 Free Site Counters
Free Site Counters


The Colors of ASEAN Rice Culture Book
ประกาศหนังสือเล่มล่าสุดของมูลนิธิฯ

สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน
The Colors of ASEAN Rice Culture
ราคาพิเศษสำหรับ 500 เล่มแรก

<< ดูรายละเอียด >>

ค่ายข้าวปี 2560
ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2560
ภายใต้โครงการ
"อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย"


<< กฎเกณฑ์การสมัคร >>
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>


ประกาศผลการตัดสินรางวัล
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2559


.............................................................................................................................................................................

ร่วมเทิดทูลพระคุณข้าว กับของขวัญล้ำค่า
ที่คู่ควรแก่การเป็นเจ้าของ หรือเป็นของขวัญแก่คนที่คุณรัก

ประดับเมล็ดข้าวขวัญเฉลิมพระเกียรติ
เป็นเข็มกลัดปักเสื้อ หรือเนคไท ออกแบบ
เป็นเมล็ดข้าวทองคำและเมล็ดข้าวเงินชุบ
ทองคำขาว โดยได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้เชิญพระมหาพิชัยมงกุฎประดับเหนือเมล็ดข้าว


หนังสือข้าว

1. ”สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน”
2. "84 สูตรอาหารข้าวกล้องเฉลิมพระเกียรติ"
3. "ข้าวของเรา"
4. "ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ"

ดูรายละเอียด

ของขวัญข้าว
...ส่งความสุขให้คนที่คุณรักด้วย
ผลิตภัณฑ์ของขวัญข้าวของมูลนิธิฯ....

ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียด บัตรอวยพร “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์ชุด “ข้าวของพ่อ”
วีดิทัศน์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”
รวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวหลากหลายอย่าง
ทั้งการผลิตข้าว พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
และข้าวเป็นอาหาร

ดูรายละเอียด
ซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”
เป็นการรวบรวมบท 12 เพลง
เกี่ยวกับข้าว และชาวนา
และวิถีชีวิตชาวนา
ที่แต่งโดย คุณยืนยง โอภากุล
(แอ๊ด คาราบาว)
ลดราคาพิเศษตลอดปี 2558 !!!
ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียดซีดีเพลง “ค.ควาย ค.ฅน”

.............................................................................................................................................................................
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 317-320 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626  แฟ็กซ์. 0-2942-7621
E-mail : ricefoundthailand@thairice.org
Copyright © 2006 All rights reserved by Thai Rice Foundation under Royal Patronage.
โบว์แสดงความอาลัย